- Dette er stolleken

Shafiq skal danne ny regjering i Egypt.