Den amerikanske forskeren har med norsk støtte brukt de siste tre årene på å skrive boken «Five myths about nuclear weapons». Boken oppsummerer resultatene av 30 års interesse og undring over hvordan verden blindt aksepterer og tror at atomvåpen er en garanti for fred og at de er kommet for å bli. Wilsons analyser er tydelig blitt lagt merke til i USA.

— To dager etter at boken kom ut 15. januar ble jeg bedt om å komme til utenriksdepartementet og holde et fortrolig innlegg for dem der. Jeg hadde ikke fortalt om boken, men de visste tydeligvis om den, ler Ward Wilson.

Mandag deltar han når Utenriksdepartementet holder konferanse om de humanitære konsekvensene ved bruk av kjernevåpen. 120 land deltar på konferansen, men ingen av de såkalte P5-landene, USA, Kina, Russland, Frankrike og Storbritannia som alle har atomvåpen, kommer.

Ikke magiske

— Generelt tror folk at effekten fra atomvåpen er magisk, men det er den ikke. De er store klumsete våpen som kan ta livet av store mengder sivile i en krig, men som ikke er egnet til vinne en krig, sier Wilson til NTB.

De fem mytene han over 124 sider motbeviser er kort gjengitt: 1) Atomvåpen er egnet til å sjokkere og skape ærefrykt hos motstandere, 2) Avskrekking ved atomvåpen er pålitelig under en krise, 3) Ødeleggelse vinner kriger, 4) Atombomben har bevart fred i 65 år, 5) Det er sant at det ikke er mulig å putte den kjernefysiske «ånden» tilbake på flasken.

Tankene er ikke nye - helt siden 1982 har Wilson utfordret grunnlaget for betydningen av atomvåpen. Han er publisert i betydningsfulle tidsskrifter, men merker at responsen er annerledes nå. Like før reisen til Norge holdt han også et foredrag i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon hvor høyt dekorerte offiserer lyttet interessert til hans tanker. Også i FN har han holdt foredrag om sine analyser og konklusjoner.

Mye penger

— Det virker klart for meg at vi har overvurdert betydningen av atomvåpen, sier Wilson og peker på hvor kostbare de er å ha.

I USA alene brukes hvert år 300 milliarder kroner på atomvåpenprogrammet. I løpet av 50 år har amerikanerne brukt over 28.000 milliarder kroner på atombombene, penger som Wilson mener kunne blitt brukt mer effektivt på andre typer våpen eller på helt andre ting som helsevesen eller miljøvern.

— Det å bryte ut av et sett av ideer som alle andre tror på, skjer ikke veldig ofte. Jeg har holdt på i 30 år, til å begynne med var jeg var forvirret, men så ble ting klarere, sier han og forklarer videre hvorfor interessen i dag er enklere.

Noe som virker

— Det er en stor interesse for dette nå. Pentagon vil ikke ha ineffektive våpen, men ønsker å bruke pengene sine på noe som virker. Det er flere der ute som bør stille de samme spørsmålene, og jeg venter på den dagen og at noen fra Det hvite hus ringer meg, sier han.

Wilson er glad over støtten fra norske myndigheter til å skrive boken. Han peker på at Norge også har vært synlig i kampen mot klasevåpen og at mange av argumentet mot disse våpnene er sammenfallende med argumenter mot atomvåpen.

— En av grunnene til at klasebomber ble forbudt er at det kom mennesker som sa at disse våpnene ikke er spesielt gode eller effektive fra et militært synspunkt. Det samme kan en si om atomvåpen, sier Wilson.