Dette er et verktøy mot mobbing

— Dette kan bli et godt verktøy i kampanjen mot mobbing. Det er sammenheng mellom arbeidet for universelle menneskerettigheter og antimobbingarbeidet.