Folkene som kjørte bilene, greide å komme seg unna, het det i meldingen søndag. De marokkanske myndighetene har siden 2007 ført hard kamp mot narkotikaproduksjonen nordøst i landet, der områdene som brukes til dyrking av hasjplanter er sterkt redusert.

I august fant tollere sju tonn hasj i havnebyen Agadir, der narkotikaen antakelig skulle lastes om bord i et skip som skulle til Storbritannia. Tidligere i år ble sju tonn hasj som trolig skulle sendes til Frankrike i havna i byen Casablanca.