Det uanmeldte besøket skjedde dagen før ettårsdagen for drapet på terrorlederen Osama bin Laden.

Obama er i Afghanistan for undertegne en avtale om framtidig samarbeid med afghanske myndigheter. Avtalen skal gi rammene for den amerikanske tilstedeværelsen i Afghanistan etter 2014, da alle utenlandske styrker etter planen skal være ute av landet.

Ifølge amerikanske tjenestemenn vil USA utpeke Afghanistan til en av sine viktigste allierte utenfor NATO. Utnevnelsen blir den første Obama gjør i sin presidenttid.

Obama vil imidlertid ikke komme med ytterligere informasjon om den amerikanske tilbaketrekkingen fra Irak, ifølge tjenestemennene. Først til høsten skal alle detaljer være klare.