Vulkanen har spydd ut aske som har falt ned over bebodde områder i nærheten, opplyste Mexicos nasjonale senter for katastrofebeskyttelse Cenapred søndag. På østsiden av fjellet er det sett lavastrømmer.

Cenapred-sjef Roberto Qass sier det er umulig å spå om det virkelig vil komme et større utbrudd. Men Mexicos president Felipe Calderón oppfordrer folk som bor i nærheten av Popocatépetl til å forberede seg på evakuering.