Gislene, alle soldater og politimenn, er de siste i en gruppe fanger som FARC har holdt som forhandlingskort med myndighetene.

De fire soldatene og seks politimennene ble satt fri som ledd i en humanitær aksjon ledet av Røde Kors. De ble hentet i et brasiliansk helikopter og fløyet til byen Villavicencio.

Ifølge FARC, en venstreorientert geriljagruppe som i dag finansieres ved hjelp av narkotikasmugling, markerer løslatelsen slutten på den langvarige praksisen med å ta gisler for løsepenger.