— Det er med stor sorg jeg i dag har mottatt budskapet om at Tore Bech og Thomas Snekkevik er omkommet i terrorangrepet i Algerie. Mine tanker går til de etterlatte som har mistet sine kjære, sier Stoltenberg i et kort møte med norske journalister under Verdens økonomiske forum i Davos.

— Det vi har fått bekreftet i dag, er at det har vært en brutal terrorhandling der mange menneskeliv har gått tapt. Det var en ondskapsfull og villet handling som førte til at de mistet livet, sier statsministeren.

Viktig å vise omsorg

Stoltenberg minner også om at det ikke lenger er sannsynlig at man vil finne flere overlevende etter gisselaksjonen i In Aménas. Han sier også at fredagens dødsbudskap bekrefter det vi har vært forberedt på en god stund.

— Men det understreker brutaliteten i angrepene og det understreker hvor viktig det er at vi som nasjon viser omsorg og medfølelse med dem som har mistet sine nærmeste, legger statsministeren til.

Stoltenberg har ingen ny informasjon om de tre siste nordmennene som er savnet etter terrorangrepet 16. januar.

Han minner om at det er politiet og Statoil som vil redegjøre for dette så snart de har mer informasjon de kan offentliggjøre.

Kontakt med pårørende

Tidligere denne uken besøkte Stoltenberg pårørendesenteret Statoil opprettet utenfor Bergen.

— Vi forsto jo alle alvoret. Jeg har også hatt nær kontakt med utviklingsminister Heikki Holmås (SV), som er blant de pårørende, og det vil være naturlig å ta kontakt igjen fordi dette bekreftes i dag.

Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (SV) er på tjenestereise i Brasil. Hans mor var gift med Tore Bech, som er en av de to som er bekreftet omkommet.