Det er på høy tid at okkupasjonen av palestinske områder opphører, sa Abbas i sin tale til FNs hovedforsamling fredag.

— Palestinerne vil kun returnere til fredsforhandlingene med Israel dersom målet er å avslutte israelsk okkupasjon, med en stram tidsfrist, sa presidenten videre.

Samtidig anklaget han Israel for krigsforbrytelser, og hevdet at landet har ført en folkemordkrig.

— Vi vil ikke glemme og vi vil ikke tilgi, og vi vil ikke tillate at krigsforbrytere går fri for straff. Israel har valgt å gjøre dette til et år med en ny folkemordkrig mot det palestinske folk, sa Abbas.

Palestinerne har tidligere truet med å bli med i Den internasjonale krigsforbryterdomstolen i Haag (ICTY) for å opprette sak mot Israel.

Til sammen 2.140 palestinere og nærmere 70 israelere ble drept i løpet av den 50 dager lange krigen på Gazastripen.

Israel og palestinerne forhandlet fram en våpenhvile 26. august i Kairo. Tirsdag denne uken ble de enige om å fortsette samtalene i slutten av oktober med sikte på å få en varig våpenhvile på Gazastripen.