Yanomami-lederen Davi Kopenawa møtte i fjor høst kongen på Slottet, etter at kongen i all hemmelighet hadde vært på besøk i indianerlandsbyen Demini i Brasil i fire dager i april samme år. Der sov kongen i hengekøye og tok del i yanomamienes hverdag.

Davi Kopenawa arbeider for urfolks rett til å beholde kulturen sin og skogen de lever i og av. Det er en hard kamp mot både politikere og selskaper som ønsker å utvinne mineraler, olje og gass i det ressursrike Amazonas.

Kopenawa sier bevæpnede menn nå har ransaket kontorene til advokatene som jobber for ham, melder BBC.

Han sier de bevæpnede mennene hadde spurt etter ham og sa de ønsket å drepe ham.

I februar begynte en stor operasjon med å fjerne hundrevis av gullgravere fra landområdene til yanomamienes landområder. (NTB)