Tirsdag kommer kjennelsen etter at en 24 år gammel fransk kvinne klaget burkaforbudet inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Kvinnen, som også har mye familie i Storbritannia, får saken ført av et britisk advokatteam. Hun hevder at forbudet mot å vise seg på offentlige steder i Frankrike med ansiktet helt tildekket, er et brudd på både religionsfriheten og ytringsfriheten og at det er diskriminerende.

Kvinnen, som ikke er navngitt, har sagt at hun bærer heldekkende slør av egen vilje og ikke er tvunget til det av noen mann. Hun har også sagt at hun er villig til å ta av sløret og vise ansiktet når det er påkrevd av sikkerhetshensyn.

Sikkerhetshensyn var hovedargumentet da burkaforbudet ble innført i 2011 under daværende president Nicolas Sarkozy. Forbudet har blitt støttet fullt ut av den etterfølgende sosialistregjeringen til president François Hollande.

Brudd på loven straffes med bøter på opp mot 150 euro, tilsvarende drøye 1200 kroner.

Belgia og enkelte kantoner i Sveits har også innført burkaforbud, og det vurderes nå av Italia og Nederland.