Utenrikspolitikksto på programmet da de to presidentkandidatene barket sammen for siste gang iFlorida i natt. President Obama var nok en gang på hugget, men det storespørsmålet er om han har stanset blødningen fra den første katastrofaleopptredenen i Colorado.

Iran, Islam ogIsrael

Islamskekstremisme, trusselen fra Iran og forholdet til Israel dominerte debatten, dersituasjonen i EU ikke ble nevnt med et ord, bortsett fra Mitt Romneys standardadvarsel om at man ikke må «havne på veien til Hellas».

Til tider sporetdebatten av og penset over på innenrikspolitikk. Både Obama og Romney sørgetfor å få inn sine faste angrep på motstanderen, men presidenten var den somscoret de tydeligste poengene, og ble av de fleste kåret til debattensvinner.

Han brukte enhveranledning til å anklage Romney for å skifte standpunkt og være litekonsekvent.

Dette er en avpresidentens hovedstrategier nå som valgkampen går inn i sin siste fase; Obamasnakker om «Romnesia» på valgmøtene sine (en kombinasjon av Romney og amnesia -hukommelsestap) — innforstått at republikaneren ikke husker hva han tidligerehar sagt og ment.

Mitt Romneys avsluttende innlegg - artikkelen fortsetter under:

Fulltreffer påIsrael

Et av kveldenshøydepunkt for Obama kom på et uventet tidspunkt — da diskusjonen dreide overpå forholdet til Israel.

Høyresiden ogkonservative medier som Fox News har lenge kritisert Obama for å være for liteimøtekommende med Israel. Men Obama var tydeligvis forberedt på at han villebli angrepet på dette, og da Romney anklaget presidenten for å reise på en«Unnskyldningstur» i Midtøsten og nedprioritere Israel, slo presidenten kraftigtibake.

Dette er enhenvisning til Romneys Israeltur i sommer, da han konstant haddecasinomilliardæren og velgjører Sheldon Adelson ved sin side.

Hester ogbajonetter

Obama fikk inn enannen godt forberedt fulltreffer da kandidatene diskuterte militæret. Romney saat USA har en mindre marinestyrke og færre skip enn noen gang siden 1919.

— Vi har ogsåfærre bayonetter og hester, sa en spydig Obama.

Han forsøkte vedflere anledninger å få Romney til å fremstå som gammelmodig og umoderne, etterat kampanjen har hatt stor suksess med å gjøre narr av Romneys kommentar om«mapper fulle av kvinner» fra den siste debatten.

Ved en anledningsa Obama at «1980-tallet ringte og vil ha utenrikspolitikken sin tilbake».

Barack Obamas avsluttende innlegg - artikkelen fortsetter under:

Bush og Romney

Til tross forpresidentens aggressive tone og skarpe angrep, ble det imidlertid ingenkatastrofekveld for Romney. Utfordreren klarte å avfeie flere av presidentensangrep, og fortsatte sin ferd mot det politiske sentrum.

Han nevnte ordet«fred» mange ganger, og sa at USA ikke kan «drepe seg ut av» problemet medmilitant islamisme. Han var også tydelig på at han ønsker sterkere sanksjonermot Iran, og lot seg ikke bondefange da Obama ville binde ham tilBushregjeringens urikspolitikk.

Med alledebattene nå ferdig og 14 dager igjen, kan det se ut som om det er debatten iDenver som vil ha det største utslaget i denne valgkampen. Meningsmålingeneviser at Obama fortsatt mister velgere til Romney, og med to uker igjen er detnå nærmest dødt løp.

Hvem tror du vinner valget? Si din mening under!