— Vi tror på stemmeseddelens makt. Vi søker ikke krig mot noen. Vi vil ha fred og vennskap mellom folkene i regionen, svarte Rouhani på spørsmål fra det amerikanske fjernsynsselskapet NBC om Irans forhold til Israel.

Rouhani understreket at han har alle fullmakter til å forhandle på Irans vegne, når han om kort tid representerer landet ved FNs hovedforsamling i New York. Nå håper iranerne på positive utspill fra USA, tilføyde han.