• (1/2)
    ANGREPET: Her kommer angriperen inn fra venstre og griser til Murdoch med skum eller krem fra et fat. FOTO: REUTERS TV

Murdoch fraskrev seg ansvaret

Rupert Murdoch toet sine hender da han møtte til grilling i Underhuset. Men mediefyrsten måtte tåle å bli tilgriset av en skumpai.