Den eksisterende dyrevernsloven i Danmark forbyr at dyr påføres smerte, lidelse, angst eller varige mén. Derfor har et flertall i Folketinget hittil avvist å endre loven, ifølge Ekstra Bladet.

Landbruksminister Dan Jørgensen har likevel foreslått en lovendring, som trolig vil få flertall i Folketinget. I så fall vil den nye loven tre i kraft ved årsskiftet.

— Det skjer ut fra en rekke grunner. Den viktigste er at det i de aller fleste tilfellene er snakk om et overgrep mot dyret. Og under alle omstendigheter må vi la tvilen komme dyrene til gode. Det ligger i sakens natur at de ikke kan si nei til å være med. Derfor skal det forbys, sier Jørgensen.

I 2011 ble dyresex forbudt i Norge, mens Sverige innførte forbudet på vårparten i år.

— Flere og flere andre land har forbud, blant annet Norge og Sverige. Det gir en risiko for at vi blir et slags fristed for folk, og at de kan reise hit for å leve ut sine tilbøyeligheter. Det ønsker jeg ikke. Det ryktet skal vi ikke ha, sier landbruksministeren.

En meningsmåling som ble gjennomført av det danske Gallup lørdag, viste at 76 prosent av den danske befolkningen ville innføre et forbud mot dyresex.