Bankene avsluttet fjoråret med en kapitalmangel på til sammen 25 milliarder euro, ifølge EBA.

Formålet med testen er å vurdere om bankene har nok kapital til å takle økonomiske nedgangstider og store utlånstap.

I alt 130 banker er testet. Bankene dekker rundt halvparten av det europeiske bankmarkedet.