Venter nye dødsdommer

Dom i ankesaken mot Tjostolv Moland og Joshua French skal avsis i Kisangani i dag. Rettsalen ble i dag morges gjennomsøkt, etter mistanke om at en granat var smuglet inn.