Skjøt afghaner på kloss hold

Trass i gjentatte ordrer om å stanse, fortsatte afghaneren ferden mot de norske soldatene. På 5–6 meters hold åpnet de norske soldatene ild og drepte mannen.