Fugleinfluensa funnet i Polen

Et fjerde utbrudd av fugleinfluensa er blitt oppdaget på en gård i sentrale deler av Polen.