Europa frykter vinterkulden

Russland er ikke den største trusselen mot en sikker energiforsyning i Europa. Det er derimot nasjonale særinteresser og interne stridigheter som spenner bein for konkrete handlinger og felles energipolitikk i EU.