Fire millioner kinesere må flytte

Kina varsler at minst fire millioner mennesker skal flyttes fra områ-det rundt det enorme damanleg-get Tre Kløfter de neste ti til 15 årene.