Blander dyr og menneske

Britiske forskere vil høyst sannsynlig få tillatelse til å smelte sammen arvemateriale fra mennesker med egg fra dyr.