Valgkalenderen

Dato for primærvalgene i USA. Kandidaten som vinner flest landsmøtedelegater (del.) i primærvalgene blir etter alt å dømme partienes presidentkandidater.