Plyndret 1000 lik

En amerikaner som drev begravelsesbyrå skal ha tilstått tyveri av lik og knokler fra over tusen lik.