Kometjager nærpasserer jorden

Tirsdag kveld nærpasserer den europeiske kometjageren Rosetta jorden, før den setter kurs for det ytre solsystemet.