USA vurder opptrapping i Afghanistan

USA vurderer å sende 7000 flere soldater til Afghanistan, som en direkte følge av at andre NATO-land er motvillige til å øke sine styrkebidrag.