Pat selger skalpen

Kreftrammede Pat Padraja (11) fra Florida bruker hodet i kampen for å finne flere beinmargsdonorer.