En stemme fra graven

En sensasjonell utgivelse av hemmelige erindringer fra Kinas partileder i 1989 beskriver en forkvaklet beslutningsprosess før Tiananmen-massakren og stiller spørsmål ved Kinas nåværende politiske system.