Ingen enighet om observatører til Georgia

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa klarte ikke å bli enig om å sende observatører til Georgia mandag.