Kraftig kritikk av Spanair

Spanske medier er ikke nådige i sin kritikk av det SAS-eide flyselskapet etter Madrid-ulykken.