Lover å gjeninnsette dommere i Pakistan

Pakistans største regjeringsparti lover å gjeninnsette dommerne som president Pervez Musharraf har avsatt.