Storbritannia vil gi Iran ny tidsfrist

Iran risikerer flere straffetiltak fra FN hvis landet ikke tar imot et tilbud om en økonomisk gavepakke i bytte mot at landet stanser deler av sitt atomprogram.