• TERRORISTER: Marawn Alshehhi (til venstre) og Mohammad Atta (til høyre) er blant mennene på listen.

Gikk på militærskole i USA?

Amerikanske myndigheter navngir 19 kaprere, deriblant de to personene på bildet. To av kaprerne kan ha fått militær opplæring i USA.