Sikrer euro-sedlene

Euro-sedlene får 90 forskjellige særtrekk som skal hindre forfalskning. De fleste av trekkene er hemmelige.