Island føyer seg etter Norge

EFTA kommer bare til å be EU om en "teknisk oppdatering" av EØS-avtalen. Island hadde mer ambisiøse mål, men gir etter for press fra Norge.