Sharia skal fortsatt gjelde i Afghanistan

Afghanske forbrytere vil fortsatt bli straffet etter islamsk sharia-lov, med steining eller amputasjoner for de groveste lovbruddene.