Forbud mot sex i verdensrommet

Russland forbyr sine kosmonauter å ha sex i verdensrommet. Fortsatt har ingen brutt regelen.