På sporet av en tiende planet?

Astronomer har oppdaget en stor og hittil ukjent asteroide helt i utkanten av vårt solsystem. Oppdagelsen kan tyde på at det finnes mer enn ni planeter i solsystemet, sier astronomene.