Strid om genteori

Forskere strides om gener fra bakterier kan "hoppe" inn i den menneskelige arvelinjen.