FN vil ha todelt felles stat på Kypros

FN ser for seg en kypriotisk stat med to delstater, men med en felles regjering i form av et presidentråd og roterende presidentskap.