Våpenhvilen i Midtøsten vakler

Nye voldshandlinger truer med å knuse det skjøre fredshåpet i Midtøsten.