Millioner av briter lever i ekstrem fattigdom

Mer enn fem millioner briter lever i fattigdom som man tidligere trodde bare fantes i utviklingsland. Det viser en undersøkelse som ble offentliggjort torsdag.