En brydd finale og så parlamentsvalg

Hadde den frafalne sosialisten Lionel Jospin fått de trotskistiske kandidatenes stemmer, hadde ikke ekstremisten Jean-Marie Le Pen nådd finalen i det franske presidentvalget, skriver journalist Georg Øvsthus.