Det perfekte drap...

Frigivelsen av 40.000 nye dokumenter rokker ikke ved Warren-kommisjonen som fastslo at det bare var en attentatmann bak drapet på president John F. Kennedy. Det var ingen konspirasjon.