Prahas flomofre tar situasjonen med fatning

Noen har fått sine hjem knust til pinneved av vannmassene, andre kan håpe på å flytte hjem en gang. Men ingen vet når.