-EU med desinformasjon om kugalskap

Roma: EU prøvde bevisst å feilinformere publikum ved å tone ned kugalskapskrisen på 1990-tallet, hevder den italienske landbruksministeren.