Paris og Berlin sammen om å kaste ut innvandrere

Frankrike og Tyskland vil heretter samarbeide tett om utvisning av ulovlige innvandrere. Felles utvisningstiltak vil bli en viktig del av en ny tosidig avtale om innvandringspolitikk, sier de to landenes innenriksministere.