Demon i vest - ikon i øst

Osama bin Laden er en demonisk fiende for Vesten. Men i islamske deler av verden fremstilles han gjerne på en måte som har klare fellestrekk med våre helgenbilder.