Siste fra Irak

Bt.no følger utviklingen time for time. SISTE: - Fire amerikanere drept Petersen møter Powell "Bunker-Busters" mot Bagdad Storangrep mot Krekars gruppe