Når er et mål et mål?

Køene med skadde sivile vokser med 100 personer i timen. Det forteller rapportene fra allerede overfylte sykehus i Bagdad, mens de internasjonale bistandsorganisasjonene sier at vi allerede har å gjøre med en humanitær katastrofe, skriver BTs utenrikssjef Atle M. Skjærstad.